DOTACJE UE

Obecnie realizujemy następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

producent opakowan unia europejska
Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opakowań z tektury falistej dla branży spożywczej PROST-KEY PACKAGING
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Oś priorytetowa: 3 Wparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.2 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek
Cel projektu:
Wdrożenie wyników własnych prac B+R, zrealizowanych samodzielnie przez wnioskodawcę oraz rozpoczęcie produkcji nowych, nieoferowanych wcześniej opakowań z tektury falistej o niskiej fali i jednocześnie zwiększonych parametrach wytrzymałościowych.
Planowane efekty:
- produkcja opakowań z tektury falistej o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych
- dywersyfikacja oferty, umożliwiająca pozyskanie nowych odbiorców
- zbudowanie wizerunku dostawcy nowatorskich rozwiązań
  • Lokalizacja: Polska
  • Wartość projektu: 44 974 510,00 PLN
  • Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 14 680 561,53 PLN
Created with GIMP
Created with GIMP
Created with GIMP
Tytuł projektu
Poprawa konkurencyjności firmy PROST–KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez nowoczesne wzornictwo
W ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania: 1.4 Wzór na konkurencję
Krótki opis projektu:
Zadanie 1
Przeprowadzenie audytu wzorniczego
Zadanie 2
Raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego tj. strategia wzornicza opracowana na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego.
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wzmocnienie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania wzornictwa w działalności. Planuje się rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone wyroby w oparciu o opracowaną w ramach projektu strategię rozwoju produktów. Ponadto planuje się również utworzenie nowych usług i udoskonalenie dotychczasowych tak, by stały się bardziej użyteczne i atrakcyjne dla klientów.
Oczekiwane efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu Zarząd oczekuje wykreowania nowych produktów i usług, które spełnią rosnące wymagania klientów. Wprowadzanie ich wymaga poznania preferencji klientów, zmiany kanałów dystrybucji i nowych sposobów komunikowania się z klientami. Oczekuje się także wskazania działań, które przyczynią się do wzmocnienia wizerunku firmy jako producenta wysokiej jakości opakowań, wzrostu poziomu innowacyjności poprzez wskazanie zmian oferowanych produktów, zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu wzornictwa oraz zarządzania nim, rekomendacji w zakresie optymalizacji procesów produkcji, wzmocnienia działań mających na celu budowę marki firmy oraz zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Opracowana strategia wzornicza i jej realizacja pozwoli na określenie kierunku zmian w połączeniu z rozwojem wzornictwa.
  • Lokalizacja: Polska
  • Wartość projektu: 36 900,00 PLN
  • Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 25 500,00 PLN
Telefon: +48 87 737 12 30