Producent opakowań informuje o zakończeniu postępowania ofertowego nr 01/04/2020

Producent opakowań informuje o zakończeniu postępowania ofertowego nr 01/04/2020
Zapytania Ofertowe

Producent opakowań informuje o zakończeniu postępowania ofertowego nr 01/04/2020

FE_POPC_poziom_pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
FE_POPW_poziom_pl
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/04/2020 na realizację zadania dotyczącego zakupu: Dostawa i montaż obudowy akustycznej do maszyny In-Liner założonego we wniosku aplikacyjnym.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta PHU Elka Radosław Miczyński Firma ta została wybrana na dostawcę Dostawa i montaż obudowy akustycznej do maszyny In-Liner zgodnej ze specyfikacją z zapytania ofertowego.

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły oferty:
1. Konalex s.c. z siedzibą 97-400 Bełchatów ul. Chabrowa 15
2. SMP Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 41-800 Zabrze ul. Grunwaldzka 58
3. KFB Acoustics Sp. z o.o. z siedzibą 51-502 Wrocław ul. Mydlana 7
4. ESM SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą 81-601 Gdynia ul. Prostokątna 4

Projekt „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opakowań z tektury falistej dla branży spożywczej w PROST-KEY PACKAGING”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.1: Badania na Rynek.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.