Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż obudowy akustycznej do maszyny Bobst

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż obudowy akustycznej do maszyny Bobst
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż obudowy akustycznej do maszyny Bobst

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Prost-key Packaging jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację w 2020 r. dostawy i montażu obudowy akustycznej do maszyny Bobst

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w pliku Zapytanie Ofertowe do pobrania poniżej

Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kc, tj.  i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie niniejszego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 wskazane przez Zamawiającego terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów realizacji przedmiotowej usługi mogą ulec zmianie.

W razie pytań prosimy o kontakt:

jbaktokarska@prostkey.pl

Pliki do pobrania: